Bert Hagström Finsmed

Smide var i äldre tider känt som "kungen bland hantverken"och det kanske var så då alla andra hantverkare var beroende av smeden för sin utrustning och sina verktyg. I dagens industrialiserade samhälle är smederna oftast verksamma som konstsmeder även om det nog än i dag finns behov av smeder för att framställa de verktyg eller detaljer som inte längre finns i fabrikanternas kataloger.Smidet som hantverk har alltid fascinerat mej, kanske ligger det i generna då farfar, bland annat, också var smed, och min son Roger för traditionerna vidare. Jag har i flera år varit verksam som lärare på Hampnäs folkhögskolas smideslinje, men arbetar numera i min egen smedja i Husuma. Tillsammans med min kollega Tove anordnar vi också i Gideåbacka smedja aktiviteter för besöksgrupper och events samt ger kurser.
Jag har också med stort intresse studerat de gamla smedernas metoder och uttryckssätt. De kunskaperna har varit ovärderliga i mina arbeten med renovering av äldre smidesalster som lås, nycklar, beslag o.s.v. Som smed arbetar jag mest med konstsmide men åtar mej gärna alla former av smidesuppdrag.